Орфей Варна

Правила за поверителност

С настоящето orfei-varna.com., ЕИК 103842378, Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни. В зависимост кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н.) и как взаимодействате с нас (при посещение, по телефона, по интернет и т.н.), ние може да обработваме различни данни за Вас.

Какви Ваши лични данни обработваме

Категории данни Примери за видове данни
Лични данни за идентификация Собствено име, фамилно име, дата на раждане
Данни с информация за контакт Адрес, имейл, телефонен номер, държава
Изображения , от които може да бъдете идентифицирани Снимки, качени в профили на фирмата или предоставени ни по друг начин. Ако посетите нашите помещения, от съображения за сигурност ние може също така да записваме Ваши данни чрез видео или друго електронно, дигитално или безжично устройство или система за наблюдение
Финансови данни Данни за кредитни карти, данни за банкови сметки
Всяка друга информация, която решите доброволно да споделите с нас Отзиви, мнения, оценки, коментари, качени файлове


На какво основание обработваме Вашите лични данни

За да можем да обработваме Вашите данни, е възможно да се позоваваме на различни правни основания, включително:

  • Вашето съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона). Ако се позоваваме на Вашето съгласие като правно основание да обработваме Вашите данни, Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки момент;
  • Необходимост от установяване на договорно отношение с Вас и с цел изпълнение на нашите задължения по силата на договор;
  • Необходимостта да спазваме законови задължения.

За какви цели ще използваме личните Ви данни

Цели Примери
Сключване или изпълнение на договори Продажби, фактуриране, експедиция на продукти или услуги, регистриране в мобилни приложения или уебсайтове, гаранционен срок, сервизни съобщения, управление на профила
Спазване на законови задължения Разкриване на данни пред държавни институции, като например задължения за счетоводство и отчетност, данъчни удръжки и удръжки за социални осигуровки, извършване на одити за проверка на спазването на разпоредбите, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни органи или други публични власти, спазване на законни права и средства за правна защита и управление на вътрешни оплаквания или претенции
Защита при правни искове Установяване, упражняване или защита срещу правни искове, на които сме или може да бъдем обект


С кого можем да споделяме Вашите лични данни

Ние не споделяме Ваши данни, освен в ограничените случаи, описани тук. Ако е необходимо за изпълнението на целите описани в това Уведомление, е възможно да разкрием Ваши данни на следните лица:

  • Бизнес партньори: възможно е да споделяме Ваши данни с доверени бизнес партньори, така че те да могат да Ви предоставят услугите, които поискате;
  • Публични и държавни органи: когато се изисква по закон или ако е необходимо, за да защитим своите права.
  • Професионални консултанти и други: възможно е да споделяме Ваши данни с други лица, включително професионални консултанти, като например банки, застрахователни компании, одитори, адвокати, счетоводители, други професионални консултанти.


За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Вашите данни ще бъдат съхранявани в срока определен за съхранение на документи съгласно действащото законодателство или минимум 10 години от датата на издаване. След изтичане на определения срок документите, съдържащи Ваши лични данни следва да бъдат физически унищожени.


Вашите права по отношение на личните Ви данни

  1. Да получите достъп до обработваните Ваши лични данни и да получите копие от тях.
  2. При неточност или непълнота в тях , те могат да бъдат коригирани.
  3. Да поискате личните Ви данни да бъдат заличени или тяхната обработка да бъде ограничена в случаите когато няма законово ограничение – писмено заявено от Ваша страна в случай, че не е изтекъл срока за съхранение.


За връзка с нас: тел. 0887568281, e-mail: orfei-varna@gmail.com.