Орфей Варна

Условия за ползване

Информация за контакт с продавача:

"Елима" ЕООД АДРЕС: гр Варна ул "Сан Стефано" 16

вписано в Търговския регистър с ЕИК: 103842378


Съдържащите се тук условия ("Условия"), са неразделна част от договорните отношения между клиента и orfei-varna.com възникнали във връзка с доставката на стоки от orfei-varna.com до клиента в неговия индивидуален договор за продажба или друго споразумение, освен ако договарящите се страни не се споразумеят за друго. Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. orfei-varna.com не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на orfei-varna.com, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване или други подобни. С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на orfei-varna.com клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата orfei-varna.com, като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни. orfei-varna.com си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти. Офертите на интернет страницата orfei-varna.com са ограничени във времето и количествата, като това се обявява на страницата на orfei-varna.com. Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата orfei-varna.com са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване. orfei-varna.com може да ограничи максималния брой покупки на разположение на даден потребител за всеки продукт, за да се осигури справедлива среда за своите потребители.


Търговски марки

orfei-varna.com има всички необходими права по отношение на търговската марка на Елима ЕООД


Поръчки

След избора на продуктите, които ще бъдат закупени, клиентът може да отиде на опцията количка за пазаруване, за да направи поръчка. В първия етап на подаване на поръчката, избраните продукти са показани, за да може да бъдат потвърдени от клиента. След тяхното потвърждаване, клиентът трябва да попълни своите данни за доставка, които включват име, презиме, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща. След това, той се приканва да избере най-подходящият начин за получаване и заплащане на поръчката. В четвърта стъпка всички детайли по поръчката се представят на клиента. След тяхното потвърждение поръчката е направена. Клиентът получава имейл, потвърждаващ, че тя е направена, след като приключи този процес.


Договор

Договорът за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на orfei-varna.com.

 

Доставка на стоки

В случай, че orfei-varna.com не е в състояние да достави поръчаната стока на неговия клиент (и) по обективни причини, които са извън неговия контрол, на клиентът(ите) ще бъде заплатена цената на стоките в пълен размер, ако същата е била заплатена предварително от клиента.


Време за доставка

Нашето стандартно време за доставка е 3 работни дни. Стоките ще бъдат доставени с фактура, която служи като данъчен документ, както и документ за гаранция, ако е приложимо. Клиентът е поканен да даде своя адрес за доставка при потвърждаване на поръчката. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обтоятелства, свързани с доставката, представители на orfei-varna.com ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от orfei-varna.com, клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти: +359887568281 или да се свърже с orfei-varna.com чрез имейл адреса orfei.varna@gmail.com.


Доставка, опаковане и условия на заплащане

Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани с куриерска фирма Speedy или Еконт, а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. За всяка поръчка, разходите за доставка са посочени отделно. Моля, имайте предвид, че разходите за доставка се заплащат от клиента. orfei-varna.com запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупката на стоките. Всички допълнителни разходи, свързани с превоз, направен в процеса на доставка и след нея трябва да бъдат заплатени от клиента. Начини за доставка Наличните начини за доставка са представени на клиента на уебсайта orfei-varna.com в процеса на заявяване на поръчка. На клиентите не е разрешено да получават стоки от нашите помещения.


Цени и данъци

Всички цени са с включен ДДС. orfei-varna.com винаги продава продукти срещу заплащане на определената цена. В случай, че поради каквато и да е грешка, цената на даден продукт е обявена като нулева, orfei-varna.com не е длъжен да достави този продукт до клиента на тази цена.


Обявяване на цени

В случай, че посочената цена за продажба е по-ниска от действителната цена на стока, orfei-varna.com е длъжен да уведоми клиента незабавно и да му предложи новата цена. Клиентът може да приеме тази оферта или да отмени поръчката.


Отказ от договора/Връщане на продукт

Купувач, който има качеството на потребител, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: 1. Оригиналната опаковка на стоката да бъде върната заедно със стоката. 2. Потребителят да е предоставил на продавача покупните документи на стоката, а именно: копие от оригиналната фактура, както и попълнен формуляр за отказ За да бъде упражнено правото на отказ, потребителят трябва да уведоми продавача относно името си, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление на следния email адрес: orfei.varna@gmail.com, както и да представи формуряра за отказ от договора /който е приложен на хартиен носител и придружава стоката при доставката/. Ако приложеният при доставката формуляр е изгубен от потребителя, то той се поканва да се свърже с продавача на orfei.varna@gmail.com за уточняване начина на упражняване правото на отказ. Потребителят следва да върне продукта с оригиналната му опаковка заедно с попълнен формуляр за отказа си от договора с куриер. За целите на връщане на продукта потребителят трябва да се свърже с отдел „Обслужване на клиенти“ на orfei.varna@gmail.com или на телефон +359887568281. orfei-varna.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. orfei-varna.com очаква потребителят да изпрати или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от договора. Преките разходи за връщане на стоките се поемат от потребителя.


Специални условия за връщането на специфични асортименти

Всеки върнат продукт, не трябва преди това да е използван от клиента. Продукти, които се състоят от комплект трябва да бъдат върнати като комплект. Обувките, трябва да бъдат върнати в техните оригинални, ненарушени кутии, като кутиите се считат за част от продукта. Обувки с изцапани подметки не могат да се приемат за замяна.


Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото си по-късно да претендира, че тя му е доставена с явни недостатъци и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП. Адрес за жалби: orfei.varna@gmail.com. Повреди по време на транспорта orfei-varna.com е отговорен за повреди на стоката по време на доставката до клиента. Въпреки това, ако стоките са повредени или откраднати по време на транспорта от клиента до orfei-varna.com през периода на доставка на върната стока, клиентът е отговорен за това. В случай на очевидни признаци на увреждане (скъсана опаковка, изкривяване, разскъсване и т.н.), клиентът трябва да откаже пратката, за да се избегнат възможни усложнения при рекламация на повредените стоки.