Орфей Варна

Елима Еоод получи финансиране по оперативна програмата за финансиране на микро и малки предприятия

                              

                                                                                             

 

 

 

На 04 09 2020 г стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-2.073-12 456  " Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

 

Главна  цел на проекта  : Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 

Бенефициент   ЕЛИМА ЕООД

 

 

Обща  стойност на проекта : 3 000  лева

Европейско Финансиране       2 550 лева

Национално финансиране       450   лева

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Начало  04 .09.2020                                                               Край      04 12..2020

 

 

 

 

Напиши коментар

Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да коментирате